Trosopplæring


Foreldrene er de viktigste trosformidlerne til barna! Sammen med kirken har dåpsforeldre et ansvar for å be for barnet, lære det selv å be, lære det om tro og hjelpe barnet til å vokse i troen på Jesus Kristus. Kirken er en viktig støttespiller, og med trosopplæringssatsningen "Størst av alt", gis det nå mange tilbud som skal være en hjelp i trosformidlingen til barn. Dette er tilbud dåpsforeldre har rett på.
 

Se også hva kirken.no skriver om trosopplæring: www.kirken.no/nb-NO/kristen-tro/trosopplaring/

Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke trosopplæringstilbud vi har for de forskjellige alderstrinn.
Nesten hvert alderstrinn har minst et avgrenset tilbud i året.

 

 

 

Førskole