Trosopplæring


Foreldrene er de viktigste trosformidlerne til barna! Sammen med kirken har dåpsforeldre et ansvar for å be for barnet, lære det selv å be, lære det om tro og hjelpe barnet til å vokse i troen på Jesus Kristus. Kirken er en viktig støttespiller, og med trosopplæringssatsningen "Størst av alt", gis det nå mange tilbud som skal være en hjelp i trosformidlingen til barn. Dette er tilbud dåpsforeldre har rett på.
 

Se også hva kirken.no skriver om trosopplæring: www.kirken.no/nb-NO/kristen-tro/trosopplaring/

TROSOPPLÆRINGSABONNEMENT:
Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene. Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. En vil da få tilbud om å delta/melde på barnet på ulike trosopplæringstiltak, og vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.

Trykk her for å komme direkte til kirken.no/minside

(Barn som er døpt/medlemmer i den norske kirke, skal ikke melde seg på her. De får allerede tilsendt informasjon/invitasjoner.)

Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke trosopplæringstilbud vi har for de forskjellige alderstrinn.
Nesten hvert alderstrinn har minst et avgrenset tilbud i året.

 

 

 

Førskole