JuniorKonfirmant


Juniorkonfirmasjon! For deg som går i 5. klasse og som vil vite mer om Bibelen og hva den handler om. Du får din egen Bibel, og blir kjent med den på en artig måte.

Visste du at uttrykkene «babbel» og «å bable» og «bla bla bla bla» kommer fra en historie i bibelen? Dette og mye annet spennende og rart kan du få høre mer om som juniorkonfirmant.

 

 Digitale samlinger våren 2020

 

I Juniorkonfirmantopplegget er det Bibelen som står i sentrum. Dere skal bl.a. få være med på ”Den Store Oppdagelsesreisen” – en spennende oppdagelsesreise gjennom Bibelen. Deltagerne får sin helt egne Bibel på slutten av semesteret.

Vi går på jakt etter skattene i Bibelen, og blir kjent med hvordan de første kristne hadde det, bl.a. gjennom tegnefilmer på hver samling.

Roligheden skole: Hver torsdag etter siste skoletime
Sandnes skole: Hver onsdag etter siste skoletime
Vi møtes hver skoleuke frem mot pinse (10 samlinger).
Hver samling varer ca 1 time fra etter siste skoletime
og vi holder til i et av rommene på skolen.

 

Juniorkonfirmantkurset er en del av menighetens
trosopplæringstilbud, og koster derfor ingenting å være med på.

 

Info til foreldre/foresatte:

Juniorkonfirmasjon er en del av Tromøy menighets trosopplæring. Alle medlemmer av Den norske kirke har rett på slik opplæring på linje med konfirmasjon o.a. 
Dette er et veldig bra tilbud til dere! 

Vi vil legge forholdene til rette for at alle skal få muligheten til å delta i menighetens trosopplæringstilbud. Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta. For å møte disse behovene, er vi avhengig av en god dialog med hjemmet så tidlig som mulig. Ta kontakt med oss om dette gjelder ditt barn.

Tilbake