Visitasgudstjeneste


Velkommen til festgudstjeneste med blant annet biskopen søndag 26.mars kl.11, i Færvik kirke!

Det er Maria budskapsdag og ni måneder igjen til jul. I tillegg til stabens ansatte og prost Jorunn Raddum medvirker TenSing og kirkekoret, biskop Stein Reinertsen preker og vi feirer nattverd sammen. Etter gudstjenesten er det enkel kirkekaffe og foredrag av biskopen hvor han forteller fra sine erfaringer etter visitas på øya disse dagene. Gleder oss til å se deg!


 

Bispevisitas - Biskopen på besøk!


21-26.mars 2023 kommer biskopen på besøk til Tromøy. Dette kalles bispevisitas og skjer med ca. 8 års mellomrom. Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Menighetens arbeid skal også vurderes opp mot de planer som foreligger fra kirkelige organer.

Menighetsråd og stab har i oppgave å planlegge et spennende og mangfoldig program, som viser bredden av menighetsarbeid og samarbeidsarenaer på øya vår. I tillegg møter biskopen ordfører og kommunedirektør. Litt om programmet:

Tirsdag 21.mars skal biskopen ha samtaler med de ansatte i staben og med menighetsrådet.
Så avsluttes tirsdag med en flott fellesskapskveld på menighetshuset kl.20, med musikk fra ungdom i menigheten, og en samtale der biskopen sammen med Elin Bratland og prest Frode Fjeldbraaten fra Lillesand snakker om «lytting».

Onsdag 22.mars er overskriften for dagen samtaler med kommune, skoler og institusjoner. Biskopen møter ordfører og kommunedirektør sammen med blant annet kirkevergen i Arendal.
Vi skal ha lunsjmøte med ansatte fra institusjonene på Tromøya der vi samsnakker om retten til trosutøvelse i livets siste fase. Etter andakter på institusjonene skal biskopen møte alle elevene på 10.trinn der det blir rom for alle mulige spørsmål fra elevene. VI samler lærere og ledere fra begge skolene på øya og arbeider med skole-kirke samarbeidet som er en del av skolens og menighetens oppdrag. Onsdag avsluttes med en samling på skolen der vi inviterer ungdom fra ulike settinger på øya, der vi ønsker å lytte og få innsikt i hvordan det er å vokse opp på øya.

Torsdag 23.mars kl.10-12.00 inviterer vi til:
«Åpent hus».

Et nytt møtepunkt på dagtid for voksne, denne første samlingen på Menighetshuset gjennomføres som en del av biskopens visitas. På denne samlingen vil du bli mer kjent med biskopen og tanker rundt kirkas plass i dagens samfunn. I tillegg til samtale om tema, serveres det mat og vi har tid for samtale.

VI skal besøke studio Spornes og få høre hvordan de jobber for å skape et mangfoldig og spennende konsept kafe, konserter og festival.
Så blir det gåtur der Øivind Berg tar oss med i Raet nasjonalpark og forteller om parken.
Torsdag kveld skal biskopen få gleden av å spise middag med og møte mange av våre engasjerte og dyktige ungdommer som bidrar på ulikt vis i menighetens ungdomsarbeid.
Biskopen kommer så tilbake for å feire gudstjeneste søndag 26.mars kl 11 i Færvik kirke. Etter gudstjenesten vil biskopen fortelle om hva han har sett og opplevd gjennom visitaset, og gi menigheten noen utfordringer til veien videre.

Vi gleder oss!

PS: Få gjerne med deg det som er merket

Ledig stilling


Ledig stilling som organist/ menighetsmusiker i Tromøy menighet

Les mer
 

Ledig stilling


Ledig stilling som organist/ menighetsmusiker i Tromøy menighet

Les mer

Trosopplærings- abonnement


Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene.

Les mer
 

Trosopplærings- abonnement


Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene.

Les mer

Forbundsringen


Her finner du programmet for våren 2023.

Les mer
 

Forbundsringen


Her finner du programmet for våren 2023.

Les mer

Suksess med bålpannegudstjenester


Les den flotte artikkelen ungdom Jonas Okkenhaug Bratland har laget om menighetens satsning på bålpannegudstjenester.

Les mer
 

Suksess med bålpannegudstjenester


Les den flotte artikkelen ungdom Jonas Okkenhaug Bratland har laget om menighetens satsning på bålpannegudstjenester.

Les mer

Få gudstjeneste-varsel på sms

Få beskjed på sms når og hvor neste gudstjeneste er. Tjenesten er gratis.

Les mer

Andakter til ungdommene

Her finner du andakter og andre filmsnutter vi har laget til ungdommen.

Les mer

Baluba syng-med-film

Bli med på en Balubaøvelse dere kan kose dere med hjemmefra! (Youtube)

Les mer