Forbundsringen


Her finner du oversikt over møtene våren 2024, og nedlastbart program.

Mandag 26. februar kl. 19:00
Vi får besøk av tidl. kommunedirektør Harald Danielsen med dette temaet: Ledelse i vår tid – slik jeg se det.
Sted: Menighetshuset

Mandag 18. mars kl. 19:00
Prostiprest Erik Noddeland deltar med denne tittel: Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv!
Sted: Menighetshuset

Mandag 29. april kl. 19:00
Presentasjon av arbeidet i Agder Krets av KFUK/M og om driften av Solhøgda v/ representant fra kretsstyret og Solhøgdakomiteen,

Utlodning med inntekt til Agder krets av KFUK/M.

NB! På de ordinære møtene blir det enkel servering og en liten kollekt til dekning av utgifter til mat og drikke.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN
 

Last ned programmet her: Forbundsringen vår 2024

Tilbake