Forbundsringen


Her finner du oversikt over møtene høsten 2023, og nedlastbart program.

Mandag 25. september kl. 19:00
Vi får besøk av Sigurd Bakke – temaet er. Gud er alltid større?
Han er pensjonert prest, bosatt i Ås, foreldre fra Arendal og hytte ved Bjellandstranda.

Mandag 30. oktober kl. 19:00
Åsta Ledaal deltar med tema: Har tanker om døden noen plass i våre liv?

Mandag 27. november kl. 19:00
Vi får besøk av Arild Olsbu med følgende tema:Det grønne skiftet -sett i lys av det kristne forvalteransvar.
 

NB (1)! Utlodning med inntekt til Agder krets av KFUK/M.

NB (2)! På de ordinære møtene blir det enkel servering og en liten kollekt til dekning av utgifter til mat og drikke.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN
 

Last ned programmet her: Forbundsringen høst 2023

Tilbake