Tromøy menighet


Tromøy menighet er en aktiv, mangfoldig og engasjert menighet med tilbud og aktiviteter for mennesker i alle aldre på Tromøy.

Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid som inneholder alderstilpassede tilbud innenfor sang, musikk, aktivitet, kreativitet og friluftsliv. Det legges stor vekt på at ungdom får støtte til selv å kunne utforme og lede sine tilbud. En egen ungdomsprest er ansatt av menigheten med dette som fokus. Som voksen har du mange ulike tilbud om du liker å synge, være bidragsyter inn i menighetens aktivitet, eller om du vil være deltaker på samlinger hvor mellommenneskelige forhold, tro og tvil kan være tema. Gudstjenestetilbudet er for alle, og er rikt og variert.

Hovedsatsningsområder i menighetens utviklingsarbeid er synlighet og tilstedeværelse i nærmiljøet, diakoni, gudstjenesteutvikling og fellesskapsarbeid på tvers av generasjoner. Vi er heldige som har to flotte, særegne kirker på øya vår; Tromøy Kirke og Færvik kirke. Begge kirkene våre brukes aktivt sammen med menighetshuset vårt til å huse de ulike aktivitetene. Idrettshallen og naturen i nærområdet blir aktivt benyttet. Vi har også en barnehage tilknyttet menigheten.

Vi håper du finner nyttig info om våre tilbud og aktiviteter på hjemmesidene våre. Ta gjerne kontakt med menighetskontoret, vår engasjerte og flotte stab eller noen i menighetsrådet om du har spørsmål.