Misjonsprosjektet Mama´s


Rachels Venner jobber for å støtte arbeidet for de fattige i Manila. Støttegrupper rundt om i landet har møter, basarer, markeder og auksjoner.
Da en gruppe i menigheten har hatt et sterkt engasjement for Rachel Trovis stiftelse, var det spennende å gå inn i et samarbeid mellom denne gruppen og menigheten om å støtte dette flotte arbeidet.

Målet for stiftelsens arbeid er “hjelp til selvhjelp”. Dette innebærer å gi den fattige del av befolkningen mulighet til utdanning, slik at de derved kan bli økonomisk uavhengige. Dette er deres eneste mulighet til å komme ut av fattigdommen, som rammer svært mange familier gjennom generasjoner.

Fra starten av var den primære målgruppen barn og enslige mødre. Barn og enslige mødre er den desidert mest utsatte gruppen i et samfunn kjennetegnet av enorme klasseforskjeller, høy arbeidsledighet, sterk inflasjon, barnearbeid, barneprostitusjon, salg av barn, høy kriminalitets-og voldsrate, offentlig fattigdom og -korrupsjon.
Etter hvert ble målgruppen utvidet til også å omfatte eldre, forlatte mennesker, slik at de skulle sikres en verdig alderdom

Les mer om stiftelsen på dens nettsider: www.mamachildren.org

Se også: www.facebook.com/RachelTrovi