Givertjeneste for ungdomsarbeidet


Her på tromøy satses det stort på ungdomsarbeid. Høsten 2016, da vi ansatte ungdomsprest Espen Robsahm Kjørven, har menighetsrådet sammen med staben og en kjempegjeng med frivillige, jobbet med å utvikle og styrke tilbudet for ungdom på tromøy.

Bli med å støtte dette viktige arbeidet!

Last ned: Registreringsskjema
 

Tomas FianbakkenI 2017 fikk dette arbeidet det samlede navnet TRUA, og omfatter per i dag TenSing sammen med de nye tilbudene Ungdomskafé, KRIK og Friluftsgruppa. Alle disse tilbudene har voksne frivillige, som har ansvar for et rikt tilbud av aktiviteter som alle ungdommer kan delta i. Det vektlegges at ungdommene selv kan ta ansvar og lederskap i de ulike gruppene.

Det er veldig gledelig å se at vi fanger opp et bredt spekter av ungdommer i aktivitetene våre. Vi opplever at både ungdom som ellers er aktive i kirken så vel som mye mindre kirkevant ungdom velger å komme på forskjellige ting. Vi ønsker også i 2019 å kunne tilby aktiviteter med lav terskel samtidig som det er et tydelig kristent innhold.

Pengene som kommer inn til GI:MENING brukes til smått og stort i ungdomsarbeidet, fra oppgradering av ungdomsrommet, spill til ungdomskaféen, pausemat og utstyr til KRIK, ledertrening og mye mer. Pengene er også med på å finansiere stillingen vår med ansvar for ungdomsarbeidet. Våren 2022 ansatte vi menighetspedagog Tomas Fianbakken i denne stillingen. 


For å kunne fortsette, og videreutvikle dette arbeidet er vi avhengig av pengene vi samler inn fra våre faste givere.  Vi håper at også du ser verdien i dette arbeidet og ønsker å være med som fast giver

HVORDAN KAN DU GI?

1) Du kan gi et enkeltbeløp til Tromøy menighet - kontonummer: 3000.30.53314. NB! Merk innbetalingen "gimening".
2) Du kan bli fast giver, med trekk av selvvalgt beløp hver måned, kvartal, halvår eller årlig. Vil du gi slik, kan du kontakte oss på cdp@agderkirken.no, eller  laste ned registreringsskjema (med info om skattefradrag, AvtaleGiro m.m.). Skriv ut skjema og fyll ut det som passer for deg/dere, signer og send det oss pr brev eller levere oss det på menighetskontoret. (NB! Vedr AvtaleGiro så godtar ikke Nets skannede dokumenter, derfor må de leveres/sendes pr brev. (Det kan leveres i sikker postkasse ved menighetskontoret).

HAR DU BANKID, KAN DU NÅ GJØRE HELE PROSESSEN DIGITALT.

Det gjør du her: Registrering på nett

 

3) Nå kan du også gi gaver via Vipps.
VIPPS: Klikk 'Betal' i Vipps-appen, til nr 95395. Velg "Ofring TROMØY SOKN", skriv beløp, merk gaven "gimening". Klikk 'neste' og betal.


VI HÅPER AT DU/DERE BLIR MED PÅ LAGET!
Bli med og gi en fast månedlig støtte eller et årlig beløp. Beløpet kan du bestemme selv.

Om du vil registrere deg som giver, kan du gjøre det her, eller sende oss en e-post (cdp@agderkirken.no) med navn, adresse, mobil og eventuelt e-post, og vi sender deg informasjon om betalingsalternativer, skattefradrag m.m.