Menighetsbladet


REDAKSJONEN:

Redaktør:
Øyvind Berg
Mobil: 905 07 233
Epost: berg@gutten-berg.no

Øvrige redaksjonsmedlemmer:
Eilert Skjævestad, Anne Hestness Trommestad, Lene Laukvik, Jan Henrik Simonsen og Jan Atle Knutsen.

Trykk: Tvedestrand Boktrykkeri

Ønsker du å gi et økonomisk bidrag til bladet?
Menighetsbladets kontonummer: 3000 30 53314 (merkes menighetsbladet)