Bispevisitas 2023


Tromøy menighet har hatt bispevisitas i mars 2023. Her kan du lese visitasmeldingen som ble skrevet i forkant av visitasen, og visitasprotokolen som biskopen skrev som en oppsummering av visitasen.

Tilbake