Trosopplærings- abonnement


Alle barn som er døpt i den norske kirke, får tilsendt informasjon om mulighet for deltakelse i ulike trosopplæringstilbud. Dersom barnet ikke er døpt, er det likevel mulighet for å få de samme tilbudene.

Etter at tilhørigordningen opphørte, har medlemmer kunnet registrere at de ønsker trosopplæringstilbud til barn som ikke er medlemmer. Dette gjøres på kirken.no/minside. Frem til nå har løsningen kun vært tilgjengelig for foresatte som er medlemmer i Den norske kirke.

Det er nå gjort endringer på kirken.no/minside slik at også ikke-medlemmer har mulighet til å registrere seg som trosopplæringsabonnenter og motta trosopplæringstilbud tilpasset sine barns alder. Dette imøtekommer et ønske fra flere ikke-medlemmer som ønsker å motta trosopplæringstilbud fra Den norske kirke til sine barn.

Menighetene kan dermed sende trosopplæringstilbud både til barn som er medlemmer, og til foresatte som er trosopplæringsabonnenter.

Foreldre/foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, og opprette et abonnement på trosopplæring. En vil da få tilbud om å delta/melde på barnet på ulike trosopplæringstiltak, og vurderer fra gang til gang om dette er aktuelt/passer, før en eventuelt melder på barnet.

Trykk her for å komme direkte til kirken.no/minside

(Barn som er døpt/medlemmer i den norske kirke, skal ikke melde seg på her. De får allerede tilsendt informasjon/invitasjoner.)

 

(Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet)

Tilbake