Konfirmasjon


Hvorfor velge å bli konfirmant? I konfirmanttiden møtes vi i kirka for å tenke nye tanker sammen, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Enten du er kristen eller bare nysgjerrig på hva kristen tro handler om, kan du komme som du er og delta i opplegget med det du har av tanker, erfaringer og spørsmål. Vi vil at konfirmanttida skal være en tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker. Vi kommer til å ha undervisning i kirka, dra på tur sammen og delta i en stor innsamlingsaksjon der vi kan gi penger til viktig arbeid for mennesker i nød ute i verden. Velkommen!

Den ordinære undervisningen er gruppesamlinger annenhver tirsdag i Færvik kirke rett etter skolen. Samlingene varer en time, og strekker seg over både høst- og vårsemesteret. Det blir også noen fellessamlinger.
Ved siden av undervisning annenhver uke, reiser vi også på konfirmantleir f.o.m. 2021 er dette en ukes sommerleir på Skjærgårdsfestivalen. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere. For mange konfirmanter er leiren et av høydepunktene i konfirmasjonstiden.