Fadderbesøk med dåpshilsen på 1, 2 og 3 års dåpsdag


 

Hilsen på 1 års dåpsdag

På 1 års dåpsdag får alle døpte i Tromøy menighet boken "Måne og sol".

Måne og sol tøybok
"Måne og sol" er en tøybok for de minste, der de kan se på, ta på og leke med figurer. Noen overraskelser finnes i boka. Sangen "Måne og sol" er trykt på baksiden. Bokens tema er skapelse.

Sangen "Måne og sol" brukes på nesten alle våre Store og små-gudstjenester.

 

Hilsen på 2 års dåpsdag

På 2 års dåpsdag får alle døpte i Tromøy menighet CDen "Hvem har skapt alle blomstene".

 

En samling med 15 kjente kristne barnesanger. Fremført av barnekoret Haslum Minising.

CDhvemhar skapt
Følgende sanger finnes på CD-en:

 • Hvem har skapt alle blomstene?
 • Måne og sol
 • Takk, min Gud, for hele meg
 • Jeg vil gjerne ha en venn
 • Jesus elsker alle barna
 • Lovsyng Herren, han er nær
 • Vær meg nær, å Gud
 • De trodde at Jesus var borte
 • Ingen er så trygg i fare
 • Vi syng med takk og glede
 • Milde Jesus, dine hender
 • Vi tar hverandres hender
 • Min båt er så liten
 • Alltid freidig
 • Fader, du har skapt meg

Sangene hjelper barna til å danne sitt eget Gudsbilde og bygge en grunnforståelse av hva livet med Gud og Jesus er.
Flere av sangene er også flotte å bruke som aftenbønn.

 

Hilsen på 3 års dåpsdag

På 3 års dåpsdag får alle døpte i Tromøy menighet boken "Bibelboka mi".


Denne bibelboka inneholder 16 korte fortellinger fra skapelsen til den nye himmel og den nye jord. Til hver fortelling er det en illustrasjon, en sang m/noter og en kort bønn.

Boka inneholder følgende kjente og sentrale bibeltekster:bibelboka mi

 • Skapelsen - og sangen "Hvem har skapt alle blomstene" *
 • Abraham - og sangen "Vår Gud er så stor"
 • Moses møter Gud - og sangen "Gå i fred! Tjen Herren med glede"
 • Jesus blir født - og sangen "Et barn er født i Betlehem"
 • Jesus som tolvåring i tempelet - og sangen "Kom, la oss samles ved Guds bord"
 • Jesus og barna - og sangen "Vet du hvorfor gleden er i meg?"
 • Sakkeus - og sangen "La oss vandre i lyset"
 • Bartimeus - og sangen "Jeg folder mine hender små"
 • Jesus stiller stormen - og sangen "Jeg er trygg hos deg"
 • Den lamme mannen - og sangen "Vær meg nær, å Gud" *
 • Den barmhjertige samaritan - og sangen "Gud, du har mange å tenke på"
 • Palmesøndag - og sangen "Hosianna, Davids sønn!"
 • Skjærtorsdag - og sangen "Vårt alterbord er dekket"
 • Langfredag og Påskedag - og sangen "Påskemorgen slukker sorgen"
 • Kristi himmelfartsdag og Pinsedag - og sangen "Måne og sol" *
 • Den nye himmel og den nye jord - og sangen "Velsign oss, Gud Fader"

Boka inneholder også noen tanker til de voksne om hvordan boken kan brukes. Flere av sangene og fortellingene i boka vil barna møte igjen når de kommer på Barnas kirkekurs.
Sangene med stjerne (*) i listen over finnes også på CD'en "Hvem har skapt alle blomstene", som var gave på 2 års dåpsdag.

Tilbake