LysVåken


Hei til deg som har begynt i 5. klasse!
Har du lyst til å være med på noe spennende? Vil du være med på Lys Våken? En morsom opplevelse i Færvik kirke natt til 1. søndag i advent!

Lys Våken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss.
Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv.

Du kan være med og overnatte i kirken! Natt til 1.søndag i advent skal vi feire kirkens nyttårsaften. Arrangementet heter Lys Våken og mange kirker rundt om i landet har dette tilbudet denne helgen. Vi skal være i Færvik kirke fra lørdag ettermiddag og overnatte til søndag, og du er invitert til å være med. Vi starter lørdag kl 18. Da skal vi leke, bli kjent med andre, være med å forberede gudstjeneste, utforske kirka, spise mat og altså overnatte i kirken.

Søndag
På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver til gudstjenesten. Foreldre, søsken, faddere og venner er selvfølgelig også hjertelig velkommen.

MiniSing deltar også på gudstjenesten.

 

Info til foreldre/foresatte:

Lys Våken er en del av Tromøy menighets trosopplæring. Alle medlemmer av Den norske kirke har rett på slik opplæring på linje med konfirmasjon o.a. Dette er et veldig bra tilbud til dere!
Til våren vil de få tilbud om å være med på juniorkonfirmantopplegg (en dag i uka, ca en time, rett etter skoletid, på skolen) fra februar til mai. Her vil de bl.a. få sin egen Bibel av Tromøy menighet.

Vi vil legge forholdene til rette for at alle skal få muligheten til å delta i menighetens trosopplæringstilbud. Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta. For å møte disse behovene, er vi avhengig av en god dialog med hjemmet så tidlig som mulig. Ta kontakt med oss om dette gjelder ditt barn.

Tilbake