Dåpssamling (dåpssamtale)


Invitasjon til dåp. Dåpssamtale med fokus på dåpshandlingen og tiden etter dåp, foreldre og fadderes oppgave som trosformidlere. Dåpsgudstjeneste. Fadderkontakt.

Samtale med prest og kateket i forkant av dåp. Er det flere enn en dåp, samles alle som har dåp gjeldende søndag til samlingen.
Samlingen er todelt.
Første del hvor det samtales om dåpen, hva dåp er og hvordan det gjennomføres i praksis på våre gudstjenester.
Andre del handler om veien videre etter dåp, om foreldrenes, faddernes og kirkens rolle. Foreldrene får to spørsmål de må samtale om på forhånd: 1) Dåpens plass: Hva har vært viktig for dere i valget om dåp? 2) Troens plass i egen oppvekst, deres erfaringer og tradisjoner. Dette er utgangspunkt for videre samtale på dåpssamlingen.
Samtalen skal gi foreldrene frimodighet og hjelp i rollen som viktigste trosformidler for barnet.

Tilbake