Tromøy menighet > Trosopplæring > Aldersbestemt tilbud

Aldersbestemte tilbud innen menighetens trosopplæring

Foreldrene er de viktigste trosformidlerne til barna! Sammen med kirken har dåpsforeldre et ansvar for å be for barnet, lære det selv å be, lære det om tro og hjelpe barnet til å vokse i troen på Jesus Kristus. Kirken er en viktig støttespiller, og med trosopplæringssatsningen "Størst av alt", gis det nå mange tilbud som skal være en hjelp i trosformidlingen til barn. Dette er tilbud dåpsforeldre har rett på.

Se også hva kirken.no skriver om trosopplæring: www.kirken.no/nb-NO/kristen-tro/trosopplaring/

Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke trosopplæringstilbud vi har for de forskjellige alderstrinn.
Nesten hvert alderstrinn har minst et avgrenset tilbud i året.

Barn 0-5 år (under skolealder)

Dåpssamling (dåpssamtale)

   Les mer...

Fadderbesøk med dåpshilsen på 1, 2 og 3 års dåpsdag

   Les mer...

4 års samling og 4 års bok

   Les mer...

Barn 6-9 år (småtrinn skole)

Førsteklasses

6 år (søndagen etter skolestart).    Les mer...

Kode-B

1. klassinger (Palmehelgen)    Les mer...

Tårnagent

   Les mer...

Barn 10-12 år (mellomtrinn skole)

LysVåken

   Les mer...

JuniorKonfirmant

   Les mer...

Kirkeassistent

   Les mer...

Ungdom 13-18 år

Konfirmasjon

   Les mer...

Lær dem å lede

   Les mer...