Tromøy menighet > Trosopplæring > 8 år - Tårnagent


Bli med på Tårnagenthelg

Tromøy menighet inviterer en helg i februar (før vinterferien) 3. klassingene på øya til å være Tårnagenter i kirken. Her kan du utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, du vil få en egen agentkode og på søndagen vil alle som kommer til kirken får vite hva agentene har funnet ut.

Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag. Agentene møtes i kirken lørdagen kl 10:00 og holder på til kl 13:00. Søndag treffes vi igjen kl 10:00 og holder på til kirkekaffen er ferdig ca kl 13:00. Foreldre, søsken og venner inviteres til gudstjenesten kl 11 som selvfølgelig er en Tårnagentgudstjeneste.
Denne gudstjenesten er også en karnevalsgudstjeneste og vi kler oss ut.

Kirketårn, symboljakt - oppdrag og mysterier
Har du lyst til å gå på symboljakt i kirken? Lurer du på hva slags mysterier du finner i bibelen? Liker du agentmat? Vet du at det står noe utenpå alle landets kirkeklokker? Over hele landet vil det noen helger hver vår være agenter i mange kirker over hele Norge. Vi håper at du har lyst å være en av dem! Det koster ingen ting å delta.Info til foreldre/foresatte:

Englevakter
Til dere som har en 3. klassing i huset. Vil dere være Englevakter? En Englevakt er en som er med noen timer i løpet av lørdagen, hjelper agentene med noen av oppdragene og hjelper til med agentmåltidet.

Tårnagenthelg er en del av Tromøy menighets trosopplæring. Alle medlemmer av Den norske kirke har rett på slik opplæring på linje med konfirmasjon o.a. 
Dette er et veldig bra tilbud til dere! 

Vi vil legge forholdene til rette for at alle skal få muligheten til å delta i menighetens trosopplæringstilbud. 
Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta. For å møte disse behovene, er vi avhengig av en god dialog med hjemmet så tidlig som mulig. 
Ta kontakt med oss om dette gjelder ditt barn. 

 

 

Bakgrunn og innhold

(hentet fra Tromøy menighets Trosopplæringsplan)

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Fokus på tro, kirkerom, gudstjeneste 

Foreldre er med som tårnengler (hjelpeledere). Dette har vi fått mye positiv tilbakemelding på.

Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Fellesskap Se hverandre Vi trenger hverandre/hjelpe/samarbeid

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
- Gudstjeneste/kirken - Fortellinger fra Jesu liv (Jesus i tempelet Luk 2,41-52; Jesus metter 5000, Jesus går på vannet Joh 6,1-35; Barmhjertige samaritan Luk 10,25-37; Den gyldne regel/dobbelte kjærlighetsbud Matt 7,12 og 22,37-40; Den lille bibel Joh 3,16) - Nattverd/dåp - Vår Far Matt 6,6-13 og Velsignelsen 4.Mos 6,22-27 


Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, Synge, Utforske, Bibellesning, Medarbeider i gudstjenesten

Arbeidsmåter
Tårnagentopplegget


VELKOMST og KICK-OFF.
Registrering, labyrint, utdeling av agentbevis og kick-off med innøving av Tårnagentsangen.

OPPDRAG SYMBOLJAKT og SKATTEJAKT
Gjennomgang av agenttips. Presentasjon og gjennomføring av oppdraget. Symboljakt eller skattejakt i kirken, se alternativ 1 og 2.

OPPDRAG MÅLTID: Mat lages og spises! Agentsmørbrød. (Kapellet)

OPPDRAG TÅRN: til hemmelige eller lite besøkte steder i kirken!
Den gruppen som ikke er med i tårnet, tegner et av symbolene vi fant som de syntes var fint. (Kapellet)

OPPDRAG GUDSTJENESTE og TÅRNAGENTSANGEN. Vi snakker om gudstjeneste tema (dåp). Agentene øver på sangen.

AVSLUTNING (Hviske Guds Fred)