Tromøy menighet > Trosopplæring > 6 år - Førsteklasses

Invitasjon til Førsteklasses gudstjeneste

Påmelding

Send sms til 91370785 med kodeord 1KL og navn på førsteklassing + navn på en foresatt.

Samlingen i forkant av gudstjenesten er for både førsteklassingen og foreldre
(her kan også søsken være med)
 

Til foresatte

Spesielle behov
Har barnet ditt spesielle behov som vi skulle vite om, så ring gjerne Tromøy menighetskontor (37013645). Alle som vil skal få være med!

Hvem får denne invitasjonen?
Denne invitasjonen sendes til alle 5/6-åringer som er medlemmer og/eller tilhørende av Den norske kirke og som tilhører Tromøy menighet.
(Barnet ditt er tilhørende, hvis minst en av foresatte er medlem av Den norske kirke. Har du spørsmål om dette, så ber vi deg om å ta kontakt.)

Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å se dere!

 

Bakgrunn og innhold

(hentet fra Tromøy menighets Trosopplæringsplan)

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape tilhørighet. La barnet oppleve seg sett, bekreftet og tilhørende.

Opplegget starter med en 'Førsteklasses' gudstjeneste ifm skoleoppstart. En times samling med barna, foreldre (og event søsken) i forkant av gtj. 
Vi bruker fjorårets juniorkonfirmanter som hjelpeledere. De er 'faddere' for 1.klassingene på skolen, og vi opplever dette som en fin forlengelse/utvidelse av denne oppgaven.


Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Fokus på vennskap/fellesskap og overganger i livet. Bringe livet inn i gudstjenesten.

Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Fokus på Jesu kjærlighet til oss (Luk 19), Velsignelsen (4.Mos 6,22-27) og gudstjeneste. Markering av store overganger i livet.


Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn – legge i Guds hender det som skjer i livet mitt. Vi er forskjellige, unike, men like mye verdt. Lære om og delta i gudstjenesten. 

Arbeidsmåter
Forberede og delta på gudstjeneste. Foreldrene er med i forberedelsene, og vil på denne måten også lære om gudstjenesten. Temaene i samlingen gir også et godt utgangspunkt for videre samtale hjemme.

Kontakt oss

Postadresse:
Tromøy menighet
Postboks 124
4852 FÆRVIK

Besøksadresse:
Elgveien 32 (klikk på adr for kart)
4818 FÆRVIK

Tlf: 37013645
Send e-post