Tromøy menighet > Trosopplæring > 10 åringer - LysVåken

VIKTIG INFO OG PAKKELISTE TIL PÅMELDTE DELTAKERE

Her finner dere som er påmeldt viktig info om arrangementet, som kan være lurt å lese i god tid før helgen.

Klikk her: DELTAGERINFO

LysVåken - høsten i 5. klasse

 

 

Har du lyst til å være med på noe spennende?

1. søndag i advent er det kirkas nyttårsaften. Dette skal vi feire, sammen med kirker over hele landet!
Vi inviterer DEG SOM GÅR I 5.KLASSE PÅ TROMØYA Til å være med å overnatte i Færvik kirke natt til 1. søndag i advent.


Vi møtes lørdagen i Færvik kirke. 
Da skal vi leke, bli kjent med hverandre, se litt på søndagens gudstjeneste, utforske kirka, spise god mat og sist, men ikke minst, sove over i kirka vår. På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver oss til gudstjenesten. Når denne begynner, skal vi være med og vise hva vi har forberedt oss på. Foreldre og søsken ønskes hjertelig velkommen til å bli med på gudstjenesten.

http://arendal.kirken.no/img/11_08_23_TRO/LV_JK_L_frame.JPGDet du trenger å ha med deg, får du vite i et nytt brev (bl.a. derfor viktig med påmelding)!
PS: Foreldre er velkommen til å være med på overnattingen hvis det er tryggere for deg.

Det koster ingenting å være med på LysVåken!Vi gleder oss til å se deg!

Med vennlig hilsen Tromøy menighet

 

Info til foreldre/foresatte:


LysVåken er en del av Tromøy menighets trosopplæring. Alle medlemmer av Den norske kirke har rett på slik opplæring på linje med konfirmasjon o.a. 
Dette er et veldig bra tilbud til deg! 

Til våren vil de få tilbud om å være med på juniorkonfirmantopplegg (en dag i uka, halvannen time, rett etter skoletid, på skolen) fra januar til mai. Her vil de bl.a. få sin egen Bibel av Tromøy menighet.

Vi vil legge forholdene til rette for at alle skal få muligheten til å delta i menighetens trosopplæringstilbud. 
Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging for å kunne delta. For å møte disse behovene, er vi avhengig av en god dialog med hjemmet så tidlig som mulig. 
Ta kontakt med oss om dette gjelder ditt barn.

 

 

Bakgrunn og innhold

(hentet fra Tromøy menighets Trosopplæringsplan)

Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Erfare at kirken er mitt hus. Kjenne trygghet, erfare og bli sett og hørt.

Deltakere fra ledertreningsopplegget "Lær dem å lede", samt foreldre/frivillige er med som ledere.


Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få inspirasjon til å være LysVåken ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflektere over hvem Jesus er for meg.


Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Jesus er verden lys (Joh 8,12; Matt 5,14-16). Jesus som konge, frelser og venn (Jesaja 9,6; Joh 14,6; Ef 2,1-10; Joh 1,9-12). Pinse


Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bibelarbeid, bønn, gudstjenestemedhjelper, utforske, synge, den gylne regel (Matt 7,12), det dobbelte kjærlighetsbud (Matt 22,37-40).


Arbeidsmåter
Se LysVåken.no