Tromøy menighet > Aktiviteter > Barn

Aktiviteter for barn

I menigheten på Tromøya finnes det mange gode tilbud for barn. Nedenfor har vi laget en oversikt over de faste kontinuerlige tilbudene.

Se også 'Trosopplæing', som har mange gode avgrensede tilbud.

Babysang

Leiren er avlyst. Årsaken er restriksjonene som er innført i forhold til coronaviruset

Viktig info om leiren:
Årets konfirmantleir er lagt til Evjetun leirsted på Evje, som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har valgt å benytte oss av dette stedet fordi det er overkommelig avstand, og fordi vi og andre menigheter har positive erfaringer med å dra hit med konfirmantene.

Tidspunkt
Oppmøte Menighetshuset fredag senest kl 15:45.
Avreise fra Menighetshuset kl 16:00.
Retur søndag. Bussen kjører direkte til Færvik kirke, hvor vi forbereder samtalegudstjenesten.
- Kl 15 feirer vi gudstjeneste sammen med konfirmantenes familier og resten av menigheten.

Undervisning og aktiviteter
Vi legger vekt på at leiren skal inneholde god undervisning og godt fellesskap. I tillegg vil vi ha noen samlingsstunder der vi retter et særlig fokus mot hva troen på Jesus kan bety i dag og hva det betyr for oss som er med som ledere.
Ut over det faste undervisningsopplegget på leiren ønsker vi at ungdommene skal få utfolde seg på forskjellige områder. Det vil bli både aktiviteter utendørs og i den tilliggende treningshallen. Treningstøy og utetøy er derfor anbefalt.
I tillegg til Espen ungdomsprest og Christoffer kateket vil vi ha med en god gjeng med ungdomsledere som vil ha ansvar for flere av aktivitetene underveis og ellers vil følge opp konfirmantene så vi sikrer at leiren blir best mulig for alle som er med.

Ta med:
- Sovepose, putevar og laken,
- Toalettsaker, håndkle
- Klær som tåler aktivitet – ute og inne,
- Innesko, (eller annet varmt fottøy til innebruk)
- Skrivesaker, konfirmantbok og Bibel (dere som har)
- og ellers det dere føler dere trenger for en helg.
- Viktig: Ta med fintøy. Vi skal ha bryllupsfest, og dere er bryllupsgjestene.

Pris
Prisen for leiren er inkludert i betaling for konfirmantopplegget (se konfirmantbrosjyre). Den dekker alt av transport, mat og overnatting. Faktura sendes ut i etterkant.
Vi har kiosk på stedet, (men vi anbefaler å ikke sende med for mye lommepenger).

Vi ønsker ikke at kostnadene for konfirmantopplegget skal komme i veien for om konfirmantene blir med, og håper dere tar kontakt med oss om dette er et problem, så finner vi en løsning.

 

Noen viktige regler
Det er totalforbud både å medbringe og å nyte alkohol/rusmidler. Dette vil føre til hjemsendelse og etterspill.
Utløsning av brannalarm eller skade på brannutstyr vil medføre økonomisk erstatning.

Alt av verdigjenstander (mobil etc.) tas med på eget ansvar.
 

 

 


Vi ser frem til en meget bra konfirmantleir sammen med dere konfirmanter!
Espen Robsahm Kjørven og Christoffer de Presno

 

 

MiniSing

MiniSing har et stort og variert tilbud til barn i alle aldre.
- Baluba: Sang, lek og kveldsmat for de under skolealder (m/voksen)
- MiniSing kor: Kor for 1.-3.klasse
- Klubb: For 1.-4.klasse
- TweenSing: Kor for 4.-7.klasse
- Skogvokterne: Friluftsgruppe for 5.-7.klasse
FOR MER INFO OM DE FORSKJELLIGE AKTIVITETENE OG TIDER, SE MINISINGS NETTSIDE: minising.no

Søndagsskolen

Det finnes pr nå 2 søndagsskoler på Tromøya.
Den ene holder til på Revesand bedehus, og den andre på Skare bedehus.