MiniSing-universet


Minising Tromøy (en KFUK-KFUM-gruppe) har aktiviteter for barn fra 1 til 7 klasse. I tillegg har vi et familieopplegg for barn under skolealder. 

- Baluba: Sang, lek og kveldsmat for de under skolealder (m/voksen)
- KOR: MiniSing for 1.-3.klasse / TweenSing for 4.-7.klasse
- Klubb: For 1.-4.klasse
- Skogvokterne: Friluftsgruppe for 5.-7.klasse

  MINISINGS NETTSIDE: minising.no

  MINISING PÅ FACEBOOK: www.facebook.com/MinisingTromoy


Minising Tromøy ble etablert i 1977. Minising Tromøy er en dugnadsbasert aktivitet basert på frivillighet. Minising Tromøy er en lavterskel tilbud som skal favne bredt og inkludere alle og er et viktig tilbud ved siden av idretten, korps og andre aktiviteter på Tromøy.

Gjennom årene har Minising Tromøy hatt tusenvis av barn med på våre aktiviteter og hundrevis av voksne frivillige ledere som har bidratt til å holde aktivitetene i gang. Pr i dag har vi over 110 barn med på våre aktiviteter og over 30 frivillige voksne ledere.

Aktivitetene består i korvirksomhet, Minising (1 til 3 klasse) og Tweensing (4 til 7 klasse). Koret opptrer med et allsidig program av sanger, både med og uten et kristent innhold. Sammen med koret har vi også et band som bidrar til å gjøre en konsertopplevelse med Minising Tromøy til en flott opplevelse. Dirigent, bandmedlemmer og andre medhjelpere rundt koret er frivillige foreldre / voksne som er engasjerte og bidrar til å skape et flott miljø for barn og voksne. Koret holder konserter ved flere anledninger gjennom året. Vi bidrar med opptredener på gudstjenester både på Tromøy og i distriktet ellers, samt opptrer for eksempel på andre arrangementer på Tromøy. I desember hvert år drar vi på besøk til Færvik bo- og omsorgssenter og holder konsert for beboerne der. Vi ser, og får høre, at beboerne setter veldig pris på å få besøk av oss. Det å kunne spre glede til de eldre er noe vi setter pris på. Årlig holder også Minising Tromøy julespill under julegudstjenesten i Færvik kirke. En tradisjon vi har holdt på med i årevis. Vi har også holdt konserter / forestillinger i Arendal Kulturhus, både alene og sammen med kjente artister, som for eksempel Sigvart Dagsland og Christine Sandtorv. Slike opptredener er med på å skape glede, samhold, inspirasjon og selvtillit. Det å ufarliggjøre det å stå på en scene og tørre å by på seg selv er gode egenskaper som barna kan ta med seg videre i livet.

Vårt familieopplegg, som kalles Baluba, er et tilbud som tilbys de aller minste, dvs fra barnehagealder og frem til de begynner på skolen. Her møtes man til sang og lek og felles kveldsmat. Opplegget inkluderer både barn og foreldre / foresatte og bidrar til å skape gode vennskap allerede fra tidlig alder.

Klubb-aktiviteten, som er en inkluderende aktivitet for barn fra 1 til 4 klasse, har fokus forskjellige lek- og formingsaktiviteter. I tillegg benyttes mye friluft, både sommerhalvår og vinterhalvår når det er mulig. Uteaktiviteter er alt i fra å bruke de fantastiske områdene vi har på Tromøya til forskjellige aktiviteter. Eksempler er påskevandring på Hove, akekvelder på Gjerstad eller aktiviteter ved Tjennabanen. Klubben, spesielt, men også andre aktiviteter i Minising Tromøy, bidrar med forskjellige humanitære bidrag. Blant annet har vi gjennom flere år bidratt med støtte og aktiviteter til MaMa's, som er en organisasjon som bidrar med humanitær hjelp til bl.a. barn på Filippinene. Det er viktig for oss i Minising Tromøy å bidra til at våre barn forstår viktigheten av å hjelpe andre, og det å bidra til at barn på Filippinene kan få et bedre liv er en stor glede for oss.

Skogvokterne er en friluftsgruppe med egen leirplass i skogen på Lofstad. Det skal være veldig dårlig vær om Skogvokterne gjør noe annet enn å være ute! Skogvokterne er en aktivitet for barn fra 5 til 7 klasse. I Skogvokter-leiren er det fokus på sosialt samvær, lek, bål og grilling. Skogvokterne har flere fine turer og starter for eksempel alltid høst-sesongen med overnattingstur til idylliske Gjesøya. Ved avslutning før sommeren pleier man å dra på kanotur på Vegårvann med overnatting. I tillegg er det overnatting i gapahuk på leirplassen, eller overnattingstur andre steder. Vi tenker at Skogvokterne er med på å aktivisere barna og ikke minst også dra dem ut fra PC og spill til faktisk å være ute og å ha det gøy!

Minising Tromøy er en aktivitet som er med på å bygge fellesskap, relasjoner og ikke minst vennskap, på tvers av Tromøya. Barn som er med i Minising Tromøy kjenner hverandre, og det er også med på å gjøre overgang fra barneskole til ungdomsskole lettere og tryggere. Vi legger også til rette for at barn skal bli til ungdommer og prøver å få dem med over til TRUA-aktiviteten (som bl.a. inkluderer Tensing, Friluftsgruppe, KRIK og andre aktiviteter). Ikke bare for barna er Minising Tromøy med på å bygge gode relasjoner. Foreldre og andre foresatte får bedre kjennskap til hverandre og det gjør det lettere å ta kontakt og å bygge gode voksne relasjoner.

Minising Tromøy holder også en annen viktig tradisjon gående, nemlig juletrefest! Tidlig i januar hvert år møtes alle, barn og voksne, til årlig juletrefest. Her er det spising av julekakerester, lek, og gang rundt juletreet. Gjennom årene har vi stort sett også vært så snille at julenissen har tatt seg en ekstra runde og besøkt oss - til stor glede for barn (og voksne)!

Ved avslutning hver vår/sommer gjennomfører Minising Tromøy det årlige tradisjonelle olabil-løpet. Dette foregår normalt hver 1.mai i området rundt Menighetshuset på Tromøya (Tybakken). Her er det stor stemning, mange tilskuere og mange ola-biler som konkurrerer om beste tid. I tillegg er det premiering i en rekke andre klasser også. Her har vi også kiosk / cafe. Samtidig holdes det stor konsert hvor barna opptrer. Det er en flott semesteravslutning og inspirerende for barn og voksne.

Minising Tromøy har opp gjennom årene bidratt til å utvikle et godt nærmiljø på Tromøya gjennom enorm frivillig innsats knyttet til våre kor, klubb og friluftsaktiviteter.

Velkommen til å bli med sammen med oss!

(Kilde: minising.no)

 

 

Tilbake