TenSing Tromøy


TenSing Tromøy er et ungdomskor som holder til på menighetshuset på Tromøya.


Koret øver hver onsdag kl 19-21. Her er det mulighet til å utfolde seg kreativt gjennom kor, band, dans, drama og lyd/lys-teknikk. Midt i øvelsen har vi pause med sosialt og andakt. Vi opptrer flere ganger i året, på gudstjenester, ungdomsarrangement og konserter, både alene og sammen med andre kor. Vi drar også på artige turer. Bli med! Meld deg inn som medlem her: INNMELDING TENSING TROMØY