Renholder søkes


Det er ledig stilling som renholder på Tromøy menighetshus 6 timer i uken.

Arbeidsområdet er menighetskontoret, ungdomskafe, store og lille salen, kjøkkenet, gangene, toalettene og innvendig trapp ned til barnehagen.

Arbeidsinstruks foreligger. Lønn etter tariff. 

Fast vaskedag er tirsdag og fredag. Kan og bli behov for ekstra vask i perioder. 

 

 

For spørsmål, kontakt Elin Christensen på tlf: 97618838

Søknad sendes innen 12. desember til tromoy.menighet@agderkirken.no

Tilbake