Prestestudent i praksis


Per Sigve Særheim skal være i Tromøy menighet i 5 uker fra 23. februar.

 

Han har vært lærer på Bibelskolen i Grimstad i 5 år. Dette semesteret tar han siste året av sitt teologistudium.

Per Sigve vil delta i mange av menighetens aktiviteter i løpet av disse 5 ukene. Både i barne- og ungdomsarbeidet, hos konfirmantene og ellers på gudstjenester og andre settinger i menigheten.

Dere vil møte Per Sigve første gang på gudstjenesten i Tromøy kirke 28. februar. Da har vi plass til 50 personer. Meld deg på med en gang.

Tilbake