MILK-kurs


Bli mini-leder! For deg som ble konfirmert i høst.

 

Velkommen til MILK-kurs!

 

Etter konfirmasjonstiden starter Tromøy MILK-kurs. MILK står for «Minilederkurs» og er et tilbud til de som nettopp har fullført konfirmasjonstiden om å komme på samlinger der vi skal ha det gøy sammen, prate sammen og lære sammen om hva det å være en leder kan bety i kirka. Kurset består av 6 samlinger pluss en tur. De som deltar på kurset får også mulighet til å bli med som ungdomsledere på aktiviteter som skjer i menigheten som Lys Våken og konfirmantleir. Etter kurset vil alle som har deltatt på samlingene (minimum 75%) motta et kursbevis. Kurset koster 500,-.

Første MILK-samling i 2020 skjer den 22. september. Denne er «åpen for alle» og forplikter ikke videre deltagelse, selv om vi såklart håper at flest mulig velger å ta hele kurset.

Velkommen på MILK!

For spørsmål, ta kontakt med kateket Christoffer.
Telefon: 91370785 Epost: cdp@agderkirken.no

Tilbake