Kirkekoret


Tromøy kirkekor er en del av organistens jobb og har vært et damekor i de årene Halldis har vært ansatt på Tromøy.

Koret øver på Menighetskontoret hver torsdag fra 19 – 21. For tiden 10 damer med et stort aldersspenn fra 26 år og ganske langt oppover. 

Kirkekoret er primært et kor for Gudstjenesten, de deltar minst en gang i måneden + i høytidene og er en viktig del av helheten i gudstjenesten.

Repertoaret er etter hvert blitt omfattende, fra de helt enkle ting til de mer krevende. Bibelske salmer og liturgi er naturlig nok en del av det koret bidrar med.

Det blir spennende å følge korets utvikling når det etter hvert kommer en ny organist her på øya.

 

Dirigent og kontaktperson: organist Halldis Berntsen

 

 

 

Tilbake