Frivillig i forbindelse med Arendalsuka


Tromøy menighet har blitt utfordret til å stille med frivillige til kirkeskipet mandag 15. august.

Til dette trenger vi DEG som vertskap!  Oppgaver som vertskap vil være å ta imot alle som kommer om bord, steke vafler, servere vafler og kaffe, oppvask og andre oppgaver.  

Vil du være med? Ta kontakt med menighetskontoret på mail tromoy.menighet@agderkirken.no

Det planlegges med fire skift a fire personer. 
 

Tilbake