Tromøy menighet > Artikler > Nyheter

NYTT KONFOPPLEGG FRA 2020 - NÅ OGSÅ MED KONFCAMP PÅ SKJÆRGÅRDS MUSIC & MISSION FESTIVAL

 

30.10.2019

Fra og med sommeren 2020 vil det være en del store endringer i konfirmantopplegget til Tromøy menighet.

VIKTIGST: Sommerleir 30.juni - 5.juli 2020.

 

En lengre leir viser seg å være en viktig faktor for hva konfirmantene tar med seg videre i livet etter konfirmasjonstiden. Derfor har det vært viktig for Tromøy menighet å integrere dette i vårt opplegg. Flere av våre nabomenigheter har allerede dette inne.

 

Vi ønsker å beholde vårkonfirmasjon, som igjen betyr at en sommerleir legges i starten av konfirmanttiden. Dette gir også konfirmantene og oss ledere en unik mulighet til å bli godt kjent før de vanlige ukentlige undervisningssamlingene tar til. 

 

ER DU, ELLER HAR DU, KONFIRMANT I 2006-KULLET? SETT AV 30. JUNI - 5. JULI 2020.
Da drar vi på KonfCamp på Skjærgårdsfestivalen.


 

Litt om KonfCamp:

KonfCamp Skjærgårds går parallelt med Skjærgårds Music And Mission Festival hvert år i uke 27 og arrangeres på Risøya. Her er det rundt 400 konfirmanter og 30 medarbeidere som har sitt eget område midt i en pulserende festival. Vi har egne morgenmøter med undervisning, underholdning og lovsang. Hver dag arrangeres KonfTiki som byr på spennende konkurranser og utfordringer. På kvelden deltar vi på møtene i BigTop som Skjærgårds arrangerer.

På KonfCamp Skjærgårds blir man en del av to ting: både konfirmantleir og Skjærgårds. Konfirmantene får nyte godt av både konserter, Skjærgårds-burger, badeplasser og aktivitetene festivalen byr på utover vårt eget program. Andre aktiviteter vi tilbyr er disco, misjonsmarked, quiz, egen kafé og andre sosiale happenings på kveldstid.

Her kan du se en video fra en tidligere KonfCamp: VIDEO

 

Utover leir, vil vi fortsette med de faste konfirmantsamlingene gjennom året, men innholdet i samlingene vil bli endret nå som mer av undervisningen foregår på leir.

 

Konfirmasjonstidspunktene for 2021 vil følge vårt faste mønster, med siste søndagen i april i Færvik kirke og første søndagen i mai i Tromøy kirke (med mulighet for også å benytte lørdagen).

 

For spørsmål, ta kontakt med kateket Christoffer de Presno (91370785 - cdp@agderkirken.no)